×

دانلود طرح توجیهی بره پرواری 500 راسی

۲۴,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بره پرواری 200 رأسی 98

۲۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بره پرواری 100 راسی 98

۲۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح توجیهی پرواربندی بره 50 راسی سال 98

۲۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح توجیهی کاشت زعفران بدون خاک در گلخانه 98

۲۵,۰۰۰ تومان – ۲۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی مرغ بومی ویرایش 98

۲۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی مرغ تخمگذار ویرایش 98

۲۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بسته بندی حبوبات (97)

۳۷,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بسته بندی خرما (97)

۳۹,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث مجتمع رفاهی تفریحی ورزشی (97)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
0