×

طرح توجیهی پرورش آلوئه ورا در گلخانه | هزینه احداث گلخانه آلوئه ورا در سال 99

۳۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی رستوران سنتی 99 |طرح توجیهی رستورانdoc+ pdf

۳۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی رستوران doc + pdf نگارش سال 98

۳۲,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی کشت علوفه هیدروپونیک 99 | علوفه هیدروپونیک pdf

۳۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بره پرواری 200 رأسی 99 | صفر تا صد پرواربندی بره

۳۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی گاوداری 100 رأسی سال 99 |بازده اقتصادی گاوداری 99

۳۳,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بره پرواری 1000 رأسی نگارش سال 99

رایگان

طرح توجیهی گوسفند داشتی 300 رأسی سال 98

۲۳,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک گوجه فرنگی 1000 متری 98

۱۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرواربندی گوساله 50 رأسی 98 | طرح توجیهی گاوداری گوشتی 50 راسی سال 98

۲۷,۰۰۰ تومان
0