×

دانلود طرح توجیهی بره پرواری 500 راسی

۲۴,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بره پرواری 200 رأسی 98

۲۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی مرغ بومی ویرایش 98

۲۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی مرغ تخمگذار ویرایش 98

۲۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بسته بندی حبوبات (97)

۳۷,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بسته بندی خرما (97)

۳۹,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث مجتمع رفاهی تفریحی ورزشی (97)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی راه اندازی سفره خانه سنتی (97)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی تأسیس مدرسه غیرانتفاعی (97)

۳۸,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث باغ بادام و انجیر (97)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
0