×

طرح توجیهی گوسفند داشتی 300 رأسی سال 98

۲۳,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک گوجه فرنگی 1000 متری 98

۱۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرواربندی گوساله 50 رأسی 98 | طرح توجیهی گاوداری گوشتی 50 راسی سال 98

۲۷,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش گل نسترن 98 |درامد کاشت گل نسترن 98

۲۸,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرواربندی گوساله 30 راسی 98

۳۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرواربندی گوساله 20 راسی 98

۲۹,۰۰۰ تومان

دانلود طرح توجیهی پرواربندی گوساله 10 راسی |طرح توجیهی گاو گوشتی 10 راسی 98

۳۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرواربندی گوساله 100 راسی 98

۲۳,۰۰۰ تومان

دانلود طرح توجیهی بره پرواری 500 راسی

۲۴,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بره پرواری 200 رأسی 98

۲۵,۰۰۰ تومان
0