×

طرح توجیهی کارخانه آب معدنی 1400 | هزینه راه اندازی کارخانه آب معدنی در سال 1400

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی 12000 قطعه ای |سود پرورش مرغ گوشتی

۵۸,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش پرندگان زینتی (قناری) نگارش سال 1400 | وام پرورش پرندگان زینتی

۵۹,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش ماهی زینتی 1400 | برآورد طرح توجیهی پرورش ماهی زینتی در سال 1400

۰ تومان

طرح توجیهی پرورش ماهی گرمابی pdf | سود پرورش ماهی کپور در سال 1400

۵۸,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرواربندی بره 100 راسی | سود پرواربندی بره 100 راسی در سال 1400

۴۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش گاو شیری 10 راسی | هزینه احداث گاوداری 10 راسی در سال 1400

۴۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرواربندی بره 50 راسی doc + pdf | محاسبه سود پرواربندی بره در سال 1400

۴۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش بلدرچین گوشتی pdf + word نگارش سال 1400 | سود پرورش بلدرچین

۴۹,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش اسب 10 سر pdf | برآورد سود پرورش اسب در سال 1400

۴۹,۰۰۰ تومان
0