×

طرح توجیهی باغ رستوران |طرح توجیهی باغ گردشگری 1400

۵۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی فروشگاه اینترنتی پوشاک و لباس | طرح توجیهی کسب و کار اینترنتی 1400

۵۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی دستمال کاغذی 1400 | درامد کارگاه تولید دستمال کاغذی در سال 1400

۵۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرواربندی گوساله 10 راسی | سود گوساله پرواری در سال ۱۴۰۰

۵۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی گردشگری pdf + doc و مجتمع اقامتی نگارش سال 1400

۵۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بسته بندی حبوبات و غلات | سود بسته بندی حبوبات در سال 1400

۵۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی کارخانه آب معدنی 1400 | هزینه راه اندازی کارخانه آب معدنی در سال 1400

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی 12000 قطعه ای |سود پرورش مرغ گوشتی

۵۸,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش پرندگان زینتی (قناری) نگارش سال 1400 | وام پرورش پرندگان زینتی

۵۹,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش ماهی زینتی 1400 | برآورد طرح توجیهی پرورش ماهی زینتی در سال 1400

۴۵,۰۰۰ تومان
0