×

طرح توجیهی بسته بندی عسل 99 | برآورد هزینه احداث کارگاه کوچک بسته بندی عسل

۳۷,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بسته بندی خرما 99 | هزینه احداث کارگاه بسته بندی خرما سال 99

۳۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش آلوئه ورا در گلخانه | هزینه احداث گلخانه آلوئه ورا در سال 99

۳۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی رستوران سنتی 99 |طرح توجیهی رستورانdoc+ pdf

۳۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی راه اندازی فودکورت 99

۳۴,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی گاوداری 50 رأسی (آپدیت سال 99)

۳۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی کشت علوفه هیدروپونیک 99 | علوفه هیدروپونیک pdf

۳۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بره پرواری 200 رأسی 99 | صفر تا صد پرواربندی بره

۳۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بره پرواری 100 رأسی 99 | سود پرواربندی بره در سال 99

۳۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی گاوداری 100 رأسی سال 99 |بازده اقتصادی گاوداری 99

۳۳,۰۰۰ تومان
0