×

طرح توجیهی احداث کارگاه تولید تیرچه بلوک و قطعات بتنی doc+pdf

۵۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی دارو سازی | برآورد هزینه راه اندازی خط تولید دارو

۵۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی کشت یونجه | طرح توجیهی کشت یونجه

۶۷,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی شترمرغ پرواری | طرح توجیهی پرورش شتر مرغ گوشتی

۷۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی گاو شیری 5 راسی (آپدیت تابستان 1401)

۶۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث جایگاه CNG ( آپدیت بهار 1401) | برآورد هزینه و درآمد جایگاه cng

۶۸,۰۰۰ تومان

احداث مجتمع کشت و صنعت کشاورزی و کارخانه لبنیات

۷۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بره پرواری 200 راسی | سود بره پرواری در سال ۱۴۰۱

۶۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث کارخانه آب آشامیدنی 1401 | هزینه راه اندازی خط تولید آب آشامیدنی

۶۶,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی زنبورداری 100 کندو ۱۴۰۰ | هزینه راه اندازی زنبورداری

۴۸,۰۰۰ تومان
0