×

طرح توجیهی فراوری خرما | صنایع تبدیلی و بسته بندی خرما

۹۸,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش بوقلمون ۵۰۰۰ قطعه | هزینه پرورش بوقلمون در سال ۱۴۰۲

۸۹,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش گوسفندان داشتی doc+pdf سال 1401

۶۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش بز داشتی 100 رأس (doc+pdf)

۵۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی کاشت درخت پالونیا | احداث مزرعه پالونیا 10 هکتاری

۶۹,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بوقلمون گوشتی 1400 | هزینه پرورش بوقلمون در سال 1400

۴۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی تولید محصولات چرمی | کارگاه تولید کیف و کفش چرم

۴۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث کارگاه تولید تیرچه بلوک و قطعات بتنی doc+pdf

۵۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی دارو سازی | برآورد هزینه راه اندازی خط تولید دارو

۵۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی کشت یونجه | طرح توجیهی کشت یونجه

۶۷,۰۰۰ تومان
0