×

طرح توجیهی بسته بندی خرما 99 | هزینه احداث کارگاه بسته بندی خرما سال 99

۳۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بره پرواری 100 رأسی 99 | سود پرواربندی بره در سال 99

۳۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی مرغ تخمگذار ویرایش 98

۲۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بسته بندی حبوبات (97)

۳۷,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بسته بندی خرما (97)

۳۹,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث مجتمع رفاهی تفریحی ورزشی (97)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی راه اندازی سفره خانه سنتی (97)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی تأسیس مدرسه غیرانتفاعی (97)

۳۸,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث باغ بادام و انجیر (97)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی چمن مصنوعی فوتسال (97)

۳۹,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
0