×

طرح توجیهی بسته بندی حبوبات (97)

۳۷,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بسته بندی خرما (97)

۳۹,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث مجتمع رفاهی تفریحی ورزشی (97)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی راه اندازی سفره خانه سنتی (97)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی تأسیس مدرسه غیرانتفاعی (97)

۳۸,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث باغ بادام و انجیر (97)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی چمن مصنوعی فوتسال (97)

۳۹,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی کارخانه تولید و بسته بندی آب معدنی (97)

۳۷,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث و راه اندازی کشتارگاه طیور گوشتی (96)

۴۵,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش ماهی در قفس (96)

۲۵,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان
0