احداث مجتمع کشت و صنعت کشاورزی و کارخانه لبنیات

۷۵,۰۰۰ تومان