×

طرح توجیهی گاو شیری 5 راسی (آپدیت تابستان 1401)

۶۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش گاو شیری 10 راسی | هزینه احداث گاوداری 10 راسی در سال 1400

۴۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی گاو شیری 5 رأسی 99 | برآورد سود گاو شیری در سال 99

۳۵,۰۰۰ تومان
0