×

طرح توجیهی پرواربندی گوساله 100 راسی 98

۲۳,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث گلخانه دو منظوره زعفران و قارچ شیتاکه (98)

رایگان

طرح توجیهی پرورش قارچ (97)

۲۸,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث باغ انار (ویرایش 98)

۲۷,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی تولید کفش (ویرایش 97)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی زنبورداری (97)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش قورباغه (97)

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش بلدرچین گوشتی (98)

۳۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی تولید آجر سفالی (98)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی (98)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
0