×

طرح توجیهی تولید سرکه صنعتی سال 1401 + pdf + word

۹۷,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش گوسفندان داشتی doc+pdf سال 1401

۶۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی کاشت درخت پالونیا | احداث مزرعه پالونیا 10 هکتاری

۶۹,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث کارگاه تولید تیرچه بلوک و قطعات بتنی doc+pdf

۵۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی کشت یونجه | طرح توجیهی کشت یونجه

۶۷,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی شترمرغ پرواری | طرح توجیهی پرورش شتر مرغ گوشتی

۷۵,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی گاو شیری 5 راسی (آپدیت تابستان 1401)

۶۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث جایگاه CNG ( آپدیت بهار 1401) | برآورد هزینه و درآمد جایگاه cng

۶۸,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بره پرواری 200 راسی | سود بره پرواری در سال ۱۴۰۱

۶۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی احداث کارخانه آب آشامیدنی 1401 | هزینه راه اندازی خط تولید آب آشامیدنی

۶۶,۰۰۰ تومان
0